21
Tem

Bulunmaz

Allahuekber himmet senden sultanım
Sen bu elden gideli gelen bulunmaz
İmam Ali Hünkar Hacı Bektaş Veli
İsmini bir köşede diyen bulunmaz

Kutbü’l cihanım kanar yaram yoktur saran
Bir katara giremedim yoktur soran
Gülüm soldu bir damla su yoktur veren
Sensiz bu bağda gülü deren bulunmaz

Feryadi’m bin derd ile ahuzarda
Kemlik yoktur doğru bakan nazarda
Bezirgânım Ali’dir satar pazarda
Saçını canıma değişen bulunmaz.

Feryadî – 21 Temmuz 2015

...