14
May

Gam Sarhoş

Gamdan düşer gibi bahtsızdım
Ve tahtsızdım kulluk edenlerin karanlığında

Yerin kabuğunu seyredip, yaramı bulmak,
Mutlak suretle yüreğimi sömürürcesine kanatan bu acımdan
Dergâhları viran eden,
Ermişlerin Edna’sını kum saatinin iki yakasına bölen
Ve zamanın katli vacip sayılan hırslarından öteye
Yani sevdasını parmak uçlarından kaçıran dertlilere
Avunacak bir sebep vermek niyetine,
Mutluluğu başkasının aşkında görmeyi öğreten Şems’e
Bitmeyeni makbuldür bu aşk yolunun diyen Feryadi’ye
Baş eğip, boynumuz aşktan böyle ince
Diyebilmek ümidi ile
Ateşin göbeğine attım kendimi binyıllar önce
Savurmazsa namerttir zerremi göğün tekparçavatan yüzüne
Ve namerdim, göğün yüzüne konmuş tahtımdan
Yağmazsam boğarcasına Yezid’in kavmine
Yıkmazsam damarlarında kan değil nefret akanların saltanatını
Kavuşmazsam bir körpe fidanın toprağa mecbur ayaklarına
Namerdim!
Suretinden öteye bakıp, yüreğinin kanatlarına sarılıp
Görmezsem Allah’ın kokusunu
Namerdim!

Canımın Muhtevası’na II

Baran Tezdönen – 14 Mayıs 2016

...