2
May

Masum-u Gayb

Yalana bulaşmış dünyanın çekimi değil,
Beni ayaklarımdan çivileyen toprağa
Senin yüreğinin davetkar sevgisidir,
Kanatlanıp uçmayışımın sebebi uzayın karanlığına
İrademdir!
Hürriyetle sarılsın karanlık
Mahsumiyeti açık eden aydınlığa
Baldırı çıplaklar koşsun
Ellerinde aşk ile nefretin tahtına
Ki onlar secde yüzlü sübyanlardır
Dost bilirler, dertliyi görüp derman dilerler
Öyle buyurmuş sezenlerin Allah’ı,
Yüreği temizin sevdası paklar bu kahpe dünyayı
O’nun nefesi son verir lanetle yanan mumun ömrüne
O’dur saplanmışları, kaybedenleri tutan
Karanlığın kuyusunda kararmış bahtlarından
Fısıldayan O’dur kıyameti insan olanın ruhuna:
Dinle!
Sözü değil, yüreği dinle!

Canımın Muhtevası’na

Baran Tezdönen – 02 Mayıs 2016

...