7
Ağu

Ne İstersin

Pervaneyim şemine yaktın beni
Soldurduğun gülümden ne istersin
Hayli cevr eyledin güldürmedin beni
Daha harap halimden ne istersin

Bağışla sultanım gönlüm verdim sana
Kurtulamam bu senede bu ayda
Firkatin od oldu düştü barkıma
Ocağım söndü külümden ne istersin

Feryadi’yem düştüm yarin telaşına
Merhametin yok mu gözüm yaşına
Başım kurban ettim hilal kaşına
Canım çıktı ölümden ne istersin

Feryadî – 8 Ağustos 2015

...