10
Ağu

Ya Şu Kara Sevdayı Al Başımdan

Nedir bu cevr-i cefalar çektiğim
Dost bal dedi zehir çıktı aşımdan
Gam yemezdim şu dünyada öldüğüm
Usanmasaydım eğer bu genç yaşımdan

Giriftar oldum yar leb-i şekerine
Bağlandı gönlüm zülfü gevherine
Şikayet etmem şikayete ne çare
Amma usandım gayrı gözüm yaşından

Feryadi’m el aman narına yandım
Mürvete geldim eşiğine yattım
Merhamet eyle tanrım ya al canım
Ya şu kara sevdayı al başımdan

Feryadî – 10 Ağustos 2015

...